Selvkjørende biler – Science fiction på vei mot virkelighet

Selvkjørende biler og andre former for robotstyrte transportmidler er ikke noe ny ide i menneskehetens historie. Bøker er blitt skrevet, filmer har blitt laget og mang en forsker har beskjeftiget seg med temaet de siste tiårene. Det er imidlertid først de aller siste årene at disse visjonene har begynt å bli virkeliggjort.

Enormt satsreceiving_tesla_model_x_vin_2ingsområde

Den såkalte fjerde industrielle revolusjonen og robotisering uttrykk som blir stadig mer brukt av media. Noen vil nok påstå det er en viss grad av hype bak det hele, og at fantasier om at roboter skulle gjøre mennesker arbeidsledige har eksistert siden tidlig i forrige århundre. Det er imidlertid grunn for enkelte yrkesgrupper innen transportbransjen å være litt på vakt. Når store selskaper som Google, Volvo, Über og Tesla satser knallhardt mot dette målet, kan utviklingen skje raskere enn de fleste forestiller seg i dag. Det finnes allerede prøveprosjekter i flere land der sjåfører har blitt erstattet med roboter. Dette gjelder foreløpig stort sett i lukkede områder som fabrikker og flyplasser, men har også begynt å spre seg til prøveprosjekter i åpne områder.

Flere bruksområder

Selv om de største økonomiske besparelsene for samfunnet vil ligge i å la busser, taxier og trailere bli selvkjørende, er funksjoner for dette også på full fart inn i privatbiler. Tesla er produsenten som har kommet lengst på dette området, men sin Autopilot. Det kreves enn så lenge at sjåføren holder seg våken og er klar til å gripe inn om programvaren skulle svikte, men de fleste mener det bare er et spørsmål om tid før disse kravene faller bort. Det er rapportert om enkelte ulykker med Tesla’er i Autopilot, men ifølge Elon Musk er det også akkumulert så mange timer i denne modusen, når man summerer opp bidrag fra hver enkelt bil, og ulykkesfrekvensen påstås å være lavere i autopilot enn ved normal kjøring.