Forex trading

Forex trading

Forex- trading kan også helt enkelt kalles valutahandel og handler om å kjøpe og selge verdien av to valutaer mot hverandre. Dette skiller seg fra å kjøpe aksjer, der du kjøper og selger deler av en bedrift. I Forex trading handler du med penger, mot penger. Du kan lese mer om Forex trading her.

Hva er Forex trading

Det kan være tror at euro vil bli mer verdt enn amerikanske dollar om noen uker, du tror dollaren vil falle og derfor kjøper du euro over denne. Dersom det du forutså stemmer, vil du tjene penger. Dette kan virke komplisert, men mange handel plattformer hjelper deg ved å tilby verdipapirer som sier noe om utviklingen av valutaer.

Viktige begreper

Det kan være mange ukjente begreper i trading verden, her kan du lese litt om noen av dem.

Forex: Ordet forex er en sammenfatning av ordene «Foreign» «Exchange» og sier noe om hva du faktisk trader, nemlig utenlandsk valuta.

Pip: Pip er en forkortelse for Price Interest Point, og handler om endringer i valutakursene på valutahandelsmarkedet. Denne henviser ofte til den minste enheten som kan måles her, det fjerde desimal i valutakursen.

Lots: Porsjonen av en valuta som du kan kjøpe hos en broker, kalles ofte lots. En standard lot er 100 000 enheter av en valuta. Hvis du for eksempel skal kjøpe en standard lot av australske dollar over amerikanske dollar, og kursen ligger på 1,3000, må du betale 1,3 amerikanske dollar for en australsk dollar. En standard lot vil da koste 130 000 amerikanske dollar.  

Før du begynner

Som du skjønner, kan Forex- trading være svært spennende. Likevel er det viktig at du setter deg godt inn i det du ønsker å kjøpe og de ulike begrepene. Valutahandel handler i stor grad om å forvente, eller gjette seg frem til et utfall. Det er derfor veldig risikofylt, og du må aldri handle for penger du ikke har råd til å tape.